images

27 WRZ 2023

Bezpłatny przewóz pasażerski do lokalu wyborczego

Informujemy, że do 2 października 2023 roku można zgłaszać zamiar  skorzystania
z indywidualnego bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Zgłoszenia można dokonać mailowo na adres: usc@tyszowce.pl, telefonicznie: (84)6612128 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pok. 13.

Przy zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy.