images

12 WRZ 2023

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudce

11 września 2023 r. Pan Andrzej Podgórski – Burmistrz Tyszowiec oddał do użytku drogę w ramach zadania pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudce w km od 1+475 do 1+733”.  Droga o długości 258 m została dofinansowana w kwocie 50 000 zł przez Województwo Lubelskie. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 105 000,00 zł.