images

08 MAJ 2023

Przebudowa Stadionu Miejskiego im. Stanisława Gomoły w Tyszowcach

 

 

 

 

 

 

W dniu 08 maja 2023 roku Pan Andrzej Podgórski Burmistrz Tyszowiec przy kontrasygnacie Pani Krystyny Leja Skarbnika Gminy Tyszowce zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Tyszowcach, ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce,  reprezentowaną przez Pana Pawła Kościołko  Prezesa  Zarządu na roboty budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego im. Stanisława Gomoły w Tyszowcach” które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość zadania: 2 274 999,99  zł. brutto

Planowany termin zakończenia zadania to 08 sierpnia 2024 r.